Vigtig info om
opbygning og nedbrydning 

iht. FoodTech 2022

Sådan foregår det

Læs mere om fremgangsmåden til at lave teknisk bestillinger samt om hvordan og hvornår henholdsvis opbygning og nedbrydning foregår.

Har du spørgsmål undervejs, er vi klar til hjælpe

Har du spørgsmål undervejs, er vi klar til hjælpe

Opbygning af standen

Opbygning af standen

Tekniske bestillinger

Tekniske bestillinger er køb eller leje af varer og serviceydelser, som håndteres af Teknisk Service Center.

Få prisoverslag i messeberegneren.

 1.  Download standtegning i Udstillerhåndbogen for at se opbygningen
 2. Indtegn ønskede køb af tekniske installationer herpå (fx strøm/stikkontakter mv.)
 3. Oplys navn, adresse og telefonnummer på ansvarlig arkitekt eller dekoratør
 4. Standtegning med placeringsvarer samt kontaktinformationer mailes herefter til teknisk@mch.dk

Deadline: Torsdag 1. september

 

Opbygningstider mm.
 

 

Opbygning før messen

Torsdag27. oktoberkl. 07.00 – 21.00
Fredag28. oktoberkl. 07.00 – 21.00
Lørdag29. oktoberkl. 08.30 – 19.00
Søndag30. oktoberkl. 08.30 – 19.00
Mandag31. oktoberkl. 07.00 – 18.00 - bemærk sluttidspunkt

 

Opbygning under messen

Tirsdag1. novemberkl. 07.00 – 08.30                                  
Onsdag2. novemberkl. 07.00 – 08.30
Torsdag3. novemberkl. 07.00 – 08.30

 

* Gyldig adgangskort skal præsenteres
* Depositum kr. 500,- ved indkørsel i hallerne
* I har 1½ time til aflæsning foran portene

Bemærk:

Af hensyn til fri passage til hallerne i tilfælde af brand- og evakuering, er vi nødt til at begrænse ind- og udkørsel til hallerne til 1½ time.

Aflæsninger, der skønnes at vare længere tid, skal gennemføres en af de øvrige opbygningsdage.

Ønskes opbygning påbegyndt før første officielle åbningsdag, kan dette udelukkende ske ved forudgående henvendelse til
Kim Lauridsen på e-mail kl@mch.dk eller pr. telefon 99 26 98 66.

Bemærk venligst, at uden for de officielle åbningstider er vores servicefunktioner ikke fuldt bemandet.

 

Udenlandske opbyggere

Anvender du udenlandske firmaer til opbygning af din stand, skal du huske at minde disse om at registrere sig i "RUT" (Registret for udenlandske tjenesteydelser).

Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) er den danske stats officielle register til at anmelde udenlandske tjenesteydelser.

Udenlandske tjenesteydere (udstationerede medarbejdere og selvstændige erhvervsdrivende), der udfører arbejde i Danmark, skal anmelde det i RUT.

I forhold til messer, så skal RUT udfyldes, hvis der bruges udenlandsk arbejdskraft til standopbygning. Det er den enkelte udstiller, opbygningsvirksomhed eller privatperson, som arbejdet bliver udført for, der skal opgives i RUT som hvervgiver i forbindelse med anmeldelsen (og ikke MCH A/S).
Brug og se https://indberet.virk.dk/ MCH har ikke nogen forpligtelser i denne henseende.

Hvilken port skal benyttes under op- og nedbrydning?

 • Hal J og K via port 3 • Indkørsel fra Vardevej
 • Hal L og M via port 25 • Indkørsel fra Kaj Zartows Vej

Hvilken port skal benyttes under op- og nedbrydning?

 • Hal J og K via port 3 • Indkørsel fra Vardevej
 • Hal L og M via port 25 • Indkørsel fra Kaj Zartows Vej

Nedbrydning af standen

Nedbrydning af standen

Tømning af stand

 1. Senest mandag 7. november kl. 17.00 skal standen være tømt for alle egne genstande
 2. Ønskes yderligere tid venligst kontakt Kim Lauridsen for nærmere aftale
 3. Materialer, som ikke er fjernet til fastsat tid, kan messelederen lade fjerne for udstillerens regning og risiko
 4. I forbindelse med nedbrydning henviser vi til MCH's ordensregler


OBS: Strømmen afbrydes under nedbrydning - torsdag 3. november kl. 18.00.
Ved spørgsmål herom kontakt venligst Teknisk Service

Nedbrydningstider
 

 

*Det er vores ønske, at alle gæster får den samme gode oplevelse på messen. Derfor opfordrer vi alle udstillere om at respektere åbningstiderne og ikke påbegynde nedtagningen før kl. 17.00 torsdag.

Torsdag 3. november

Kl. 17.00       

 

 

Eksterne hjælpere har først adgang kl. 17.00
og kun mod forevisning af gyldigt arbejdskort

Nedbrydning må først påbegyndes efter kl.17.00

Sand Spedition kører ud med tom-gods til
hallerne fra kl.17.00

Kl. 17.15Chaufførerne skal være i bilerne, som holder
i opmarch
 
Kl. 17.30Indkørsel til hallerne påbegyndes fra opmarch
 
Kl. 19.00Trykluft, vand, afløb og el-fremføring til standene
afbrydes
 
Kl. 21.00Nedtagning lukker. Fortsætter fredag 4. november

 

Alle åbningstider

Torsdag3. novemberkl. 17.00 – 21.00
Fredag4. novemberkl. 07.00 – 19.00
Lørdag5. novemberkl. 07.00 – 17.00
Søndag6. novemberkl. 07.00 – 17.00
Mandag7. novemberkl. 07.00 – 17.00

,

Alle produkter og udstillingsmaterialer skal være fjernet fra standen senest mandag 7. november kl. 17.00, medmindre der træffes særlige aftaler med Kim Lauridsen.

Gyldig adgangskort skal præsenteres

Opmarch

Torsdag 3. november - om morgenen

Indkørsel til hallerne for samtlige køretøjer foregår via opmarch. Opmarch betyder, at køretøjerne holder i kø og venter med indkørsel til messeområdet.

Indkørsel til opmarch foregår

 • For hallerne L - M • Fra Kaj Zartowsvej til P4 via port 13
 • For hallerne J - K • Fra Vardevej til P1
keyboard_arrow_up