Artikler

FoodTech favner fødevareindustriens udfordringer med vandforbrug

arrow_backTil oversigten

22. maj 2024

Blandt fødevareindustriens største udfordringer hører vandforbrug og håndtering af vand, og af samme grund sætter FoodTech fokus på netop vand med området Water & Energy og konferencen IFC Water Congress. FoodTech, den samlende destination for fremtidens fødevareteknologi, finder sted i MCH Messecenter Herning 1.-3. oktober 2024.

Fødevareindustriens udfordringer med vandforbrug kan ifølge Senior Expertise Director, Water & Sustainability, i NIRAS Søren Nøhr Bak inddeles i tre grupper: Det lovgivningsmæssige i forhold til at skaffe sig adgang til vand og udlede spildevand, det økonomiske i forhold til stigende omkostninger og endelig det samfundsmæssige i forhold til omverdenens forventninger til, at virksomheder er sit ansvar bevidst rent bæredygtighedsmæssigt. Netop disse udfordringer er blandt årsagerne til, at FoodTech zoomer helt ind på fødevareindustriens vandforbrug og udforsker fremtidens løsninger i området Water & Energy - within Food Technology og på IFC Water Congress.

- Løsningerne skal ses både indenfor hegnet, hvor virksomheden skal forholde sig til deres vand, energi og ressource-effektivitet, og udenfor hegnet, hvor indvirkningen af vandmiljøet skal forstås således, at virksomheden kan forholde sig til egen indvirkning og risiko for virksomheden for eksempel i forbindelse med tørke og oversvømmelse. Endvidere skal virksomhederne se på vand i deres værdikæde, igen ud fra et risiko-perspektiv, samt ønske om at opbygge solide forsyningskæder, påpeger Søren Nøhr Bak.

Han fortæller videre, at udfordringerne generelt er voksende, og at det blandt andet kommer til udtryk ved, at finansieringsinstitutter og investorer i højere grad ser på virksomhedernes indsatser i forhold til vand og bæredygtighed. Det betragtes som en sikring, at investeringerne er bæredygtige og dermed på lang sigt rentable. Og med alt dette in mente finder han det særdeles vigtigt, at FoodTech grundigt belyser udfordringerne med vand i fødevareindustrien.

- På FoodTech er der en unik mulighed for at forholde sig til alle de her ting, fordi det jo er i mødet mellem mennesker, at nye idéer og perspektiver opstår. På messen mødes fødevarevirksomheder, rådgivere og teknologileverandører, og via nysgerrighed, åbenhed og samtaler opstår gerne idéer til løsninger, der kan implementeres i hverdagen, forklarer Søren Nøhr Bak.

Disse pointer er man ligeledes opmærksom på hos den internationale miljøvirksomhed Krüger, der hører til udstillerne i Water & Energy-området. Også hos Krüger ser man en stor fordel i, at området samler relevante aktører med henblik på ikke mindst vidensdeling.

- Vi forventer at udvide netværket med kunder, der gerne vil den grønne omstilling. Vi kan forhåbentlig komme til at assistere med at få udbredt vores knowhow og bæredygtige teknologier inden for vandbesparelser og energioptimeringer og dermed også CO2-reduktioner som en naturlig afledt effekt heraf, oplyser Regin Andersen, Sales Manager i Krüger.

Vandkonference med tre spor
På den tre-dages konference IFC Water Congress kan de besøgende dykke ned i de tre spor 'The Water & Energy Nexus', 'Circularity and Solutions' og 'From financing to final project', der alle byder på indlæg ved ledende eksperter.

- På kongressen præsenteres løsninger til effektivisering af vand- og energiforbrug, ligesom der bliver gået i dybden med recirkulering af vand, og der bliver kigget på, hvordan pengestrømme til vandprojekter behandles fra finansiering til tillidsvækkende rapportering. Indlægsholderne kommer fra universiteter, videns-institutioner og ledende fødevarevirksomheder, og de vil alle bidrage med en bred perspektivering af problemstillingerne, fortæller Søren Nøhr Bak.

Konferencen byder blandt andre på indlægsholdere fra NIRAS, Danske Bank, Novonesis, Danish Crown og Grundfos. Desuden kommer deltagerne på IFC Water Congress til at få førstehåndsindtryk af konkrete løsninger med virksomhedsbesøg hos Carlsberg og KMC.

Foruden IFC Water Congress kan de besøgende se frem til at opleve indlæg om vand, energi og bæredygtighed på Water & Energy Stage, der således rummer et interessant program skabt i samarbejde med Danmarks internationale klimacenter, Klimatorium. Indlæggene understøttes af guidede ture på messen, hvor tilhørerne får mulighed for at få hands-on-introduktioner af de præsenterede løsninger.

Mens Mejeriforum er samarbejdspartner på IFC Water Congress, tæller samarbejdspartnerne på Water & Energy - within Food Technology både Mejeriforum, Danish Export, Teknologisk Institut, NIRAS, DI Vand og Klimatorium.

FoodTech finder sted i MCH Messecenter Herning 1.-3. oktober 2024. Læs mere på foodtech.dk, hvor programmet til IFC Water Congress snart offentliggøres.

Flere artikler fra FoodTech

keyboard_arrow_up