Speak Up

Få indblik i nye trends, teknologier og erfaringer inden for bæredygtig vandhåndtering og vandforbrug i fødevareindustrien. Med adskillige oplægsholdere, paneldebatter og inddragelse af publikum, er der lagt op til inspiration og livlig debat.

Klimatorium vil som innovationscenter og erhvervsfyrtårn for vandteknologi i RegionMidt sætte rammerne for scenen.

OBS: Water Stage er åben for alle deltagere på FoodTech og kræver ikke yderligere tilmelding.

Se programmet for messens tre dage herunder:

Tirsdag 1. november          Onsdag 2. november          Torsdag 3. november      

Tirsdag, 1. november 

Bæredygtig vandhåndtering og vandforbrug i fødevareindustrien

Dagens fokus: Overordnede trends i vandbranchen; udfordringer og løsninger til bæredygtig håndtering af vand i fødevareindustrien


 13.00 - 13.20

HAL M

DANSK

Lars Holmegaard, Direktør for Klimatorium

Velkomst og erhvervsfyrtårn 

Lars Holmegaard er direktør for Klimatorium, et videns- og innovationscenter indenfor vand, klima og miljø. Han vil byde hjertelig velkommmen til vandscenen og sætte rammerne for dagen. Derudover vil han præsentere Erhvervsfyrtårnet for RegionMidt, hvor fokus er på vandteknologi.


 13.20 - 13.50

HAL M

DANSK

Tom Heron, Direktør Niras

Megatrends indenfor vand og produktion

Vi lever i en verden, som er stærkt udfordret ift. bla. klima, ressourcer, biodiversitet og miljø. Herunder er udfordringerne omkring vand – for lidt, for meget, for uforudsigeligt, forkert kvalitet osv. – blandt de tydeligste i dagligdagen mange steder. Men vandudfordringerne er i konkurrence med mange andre afgørende globale dagsordner.

Tom Heron er direktør i Niras for Miljø, Plan, Bæredygtighed og Digitalisering. Fra globale megatrends vil oplægget søge at skitsere de væsentligste vandrelaterede udfordringer for fødevarevirksomheder.


 13.50 - 14.10

HAL M

DANSK

Pernille Weiland Pedersen, Klimatorium, Projektleder

Fremtidens vandforsyning til industri – alternativer til grundvand

Pernille Weiland er projektleder på et af de EU-støttede erhvervsfyrtårnsprojekter indenfor vandteknologi. Hun vil præsentere et innovativt projekt, hvor muligheder for at bruge sekundavand til vandforbrugende industri som alternativ til grundvand søges kortlagt. Der afsøges hvilke sekundavandstyper vi har til rådighed i Danmark, og hvorfor det giver mening at kigge i den retning når større industri, inklusiv fødevareindustrien, skal forsynes i fremtiden.


 14.10 - 14.50

HAL M

DANSK

Christian Holst Fischer, Forretningsleder i vand og bioteknologi på Teknologisk Institut

Eksempel på vandbesparende løsninger i fødevareindustrien

Teknologisk institut vil med et potpourri af relevante projekter give forskellige eksempler på løsninger der har optimeret vandforbrug samt udnyttelsen af ressourcer i fødevareindustrien.


 14.50 - 15.30

HAL M

DANSK

Lars Holmegaard, Direktør Klimatorium
Tom Herron, Direktør Niras
Christian Fischer, Teknologisk institut

Forum om trends fra vandbranchen

Sammen med publikum, diskuteres og belyses trends fra vandbranchen i forhold til forsyning af fødevareindustrien samt optimering af vandforbrug og udnyttelse af ressourcer.


 15.35 - 16.00

HAL M

DANSK

Isa Schipperheijn, Projektleder, Klimatorium

Udviklingsprojekt indenfor bæredygtig håndtering af vand – grøn omstilling

Isa Schipperheijn er projektleder på et af de EU-støttede erhvervsfyrtårnsprojekter indenfor vandteknologi. Emnet er ”Plastgenanvendelse i den danske vandsektor”. Der diskuteres udfordringer og muligheder for at bruge bæredygtig plast til håndteringen af vand.


 16.05 - 16.25

HAL M

ENGLISH

David Bastien, Flow Cytometry Market Manager, Sysmex

Resources savings in microbes quantification


 16.25 - 16.45

HAL M

DANSK

FINN SKOV NIELSEN, SALES MANAGER

Anaerob behandling af spildevand og restprodukter, er i disse dage attraktiv, grundet de høje energipriser, og at EU har besluttet at være uafhængig af naturgas fra Rusland.

Hør om mulighederne for at producere CO2 neutral energi, hvilke teknologier der anvendes, tilskudsmuligheder og ikke sidst hvordan kommer du videre med en anaerob løsning til dit spildevand

 


 16.50 - 17.00

HAL M

DANSK

Lars Holmegaard, Direktør, Klimatorium
Albert Jensen, Udviklingschef, Klimatorium

Dagens program afrundes med en opsamling på de mange indlæg vi har hørt i løbet af dagen. Desuden vil der være en kort introduktion til morgendagens program på vandscenen.


Onsdag, 2. november 

Bæredygtig vandhåndtering og vandforbrug i fødevareindustrien

Fokus for dagen: Hvordan udviklingen indenfor ny vandteknologi kan fremme bæredygtig vandhåndtering og vandforbrug i fødevareindustrien


 10.00 - 10.15

HAL M

ENGLISH

Lars Holmegaard, Direktør for Klimatorium

A warm welcome to the IFC Water Stage and introduction to the lighthouse for water technology

Lars Holmegaard is director of Klimatorium, an international knowledge and innovation center concerning water, climate challenges, and the environment. He will give a warm welcome to the IFC Water Stage and will set the stage for today’s program. Furthermore, he will present the Lighthouse for Water Technology, for which the central region of Jutland in Denmark is taking the lead on.


 10.15 - 10.40

HAL M

ENGLISH

Pablo Andres Tojo, Lead Application Specialist  Water Treatment - Industry Grundfos

There’s already a way - to meet industrial water challenges

The food and beverage industry is one of the most water-intensive industries and in transition towards a more sustainable, efficient and smart production.

However, there are opportunities to act and solutions are available to reduce, reuse and recycle water at the plants.

Pablo Andres Tojo will show examples of key processes where water can be optimised and how new digital solutions can make water treatment and reuse more efficient.

Grundfos. Possibility in every drop.


 10.40 - 11.05

HAL M

ENGLISH

Oleksandr Sadchykov, Silhorko-Eurowater A/S

Sustainable water treatment

In his presentation, Oleksandr from Eurowater will discuss treatment for the different processes in the food and beverage industry with a high focus on sustainable usage of natural resources. There will be an introduction of water and energy saving solutions, as well as environmentally friendly and chemicals free approaches.

Moreover, he will touch upon the right water quality for specific applications within food and beverage production ensuring the highest quality of the final product.


 11.05 - 11.25

HAL M

ENGLISH

Søren Nøhr Bak, Expertise Director – Water in Food and Beverage Niras

Carlsberg Total Water Management project

Søren Nøhr Bak is the Expertise Director of Water in Food & Beverage at Niras. He will present the Carlsberg Total Water Management project, that enabled the Carlsberg production facility in Fredericia to reuse 90% of their process water.


 11.25 - 11.50

HAL M

ENGLISH

Facilitators:
Albert Jensen
Pernille Weiland Pedersen

Panel discussion concerning technology sustainable water use within the food industry

With input from the audience, we will discuss how technology can advance sustainable water management and water use withing the food industry. What are the trends? What are the most promising new technologies?

Participants:

 • Oleksandr Sadchykov - Silhorko-Eurowater A/S
 • Pablo Andres Tojo - Grundfos
 • Søren Nøhr Bak - Niras
 • Lars Holmegaard - Klimatorium


 11.50 - 12.00

HAL M

ENGLISH

Lars Holmegaard, Director, Klimatorium

Thank you for today

There will be a brief summarization of the events of the day as well as a short introduction of tomorrows program for the IFC Water Stage.

Torsdag, 3. november 

Bæredygtig vandhåndtering og vandforbrug i fødevareindustrien

Emne for dagen: Internationalt perspektiv på bæredygtig vandhåndtering i fødevarebranchen og fokus på innovative løsninger ved at skabe samarbejde på tværs


 10.00 - 10.15

HAL M

DANSK

Lars Holmegaard, Direktør for Klimatorium

Velkomst og introduktion til dagen program samt erhvervsfyrtårn for vandteknologi

Lars Holmegaard er direktør for Klimatorium, et videns- og innovationscenter indenfor vand, klima og miljø. Han vil byde hjertelig velkommen til vandscenen og sætte rammerne for dagen. Derudover vil han præsentere Erhvervsfyrtårnet for RegionMidt, hvor fokus er på vandteknologi.


10.15 - 10.40

HAL M

ENGLISH

Giulia Dottorini and Katrine Orland Led

Young Water professionals

The professional network of Young Water Professionals in Denmark (YWPDK) represents the Danish chapter of the young work force within the International Water Association. Since 2014 we gather early career professionals and students with different backgrounds in the water sector, and provide activities that focus on professional development, knowledge sharing, networking and collaborations. Our aim is to become the main independent network for young water professionals in Denmark. Everyone is welcome to join the network to contribute with their skills, ideas and interests, and to gain professional development.


10.40 - 11.05

HAL M

DANSK

Søren Hvilshøj,  Director - Water Ressource Management, Ramboll Water

Ansvarlig vandhåndtering internationalt

Ud fra projekter udført for en stor international drikkevare-producent, stiller Rambøll skarpt på vandhåndtering på sites i udlandet. Udfordringer og gode værktøjer. (Risici for vandressourcen fra klimaændringer, dårlige installationer og lovgivningsmæssige forhold. Forsyningssikkerhed, bedre udnyttelse af vandet, samt genbrug af vand.


11.05 - 11.35

HAL M

DANSK

Peter W. Jørgensen og Peter Heydorn fra Trade Council, Udenrigsministeriet

Tonni Danielsen, Chefkonsulent ved Erhvervshus midtjylland

Internationale perspektiver om bæredygtig vand/teknologi i fødevaresektoren

Vand/teknologi i fødevaresektoren med konkrete eksempler på udvalgte eksportlande ved Peter W. Jørgensen og Peter Heydorn fra Trade Council, Udenrigsministeriet.

Hvordan opnår man succes i udlandet (strategi, ressourcer og klassiske faldgruber) ved Tonny Danielsen fra Erhvervshus Midtjylland.


11.35 - 12.00

HAL M

DANSK

Facilitatorer:
Albert Jensen
Pernille Weiland Pedersen

Paneldebat: Bæredygtig vandhåndtering i udlandet – vigtighed af samarbejde

Paneldebat om muligheder og udfordringer for bæredygtig vandhåndtering i udlandet.

Deltagere:

 • Lars Holmegaard - Kllimatorium
 • Søren Hvilshøj - Rambøll
 • Tonni Danielsen – Erhvervshus midtjylland
 • Peter W Jørgensen og Peter Heydorn – Trade Council - udenrigsministeriet


12.00 - 13.00

HAL M

DANSK

FROKOST

 

 


13.00 - 13.10

HAL M

DANSK

Albert Jensen, Udviklingschef, Klimatorium

Intro

Oplæg til eftermiddagens program.


 13.10 - 13.25

HAL M

DANSK

Lyras

The microbial content of process water as well as the disposal hereof is often of concern to many processing facilities. However, raslysation™ can make this process easy and affordable.

 In this session, Senior Sales Manager Leif Brandt Iversen will explain how raslysation can simplify the processing of various waters. He will also explain how the technology can be used to eradicate unwanted microbiology within brine. The raslysation system is fully compatible with your current CIP process and is able to treat waters with high process control, a simplified work routine, and at a fraction of the pasteurization cost.

 


 13.30 - 13.50

HAL M

DANSK

E-CIP Concept ApS, Finn Gregersen og Anders Poulsen

Hvordan der kan spares op til 45% vand ved CIP-rengøring af hygiejniske procesanlæg

CIP (Cleaning in Place) rengøring af hygiejniske procesanlæg er en helt essentiel proces i moderne fødevareproduktion, da den sikrer fødevaresikkerheden. Det er dog også en betydelig vandforbrugende proces.

E-CIP Concept vil præsentere en enkel metode for hvordan der kan spares betydelige vandmængder ved rengøring af store procesanlæg, uden at gå på kompromis med kvalitet og fødevaresikkerhed. Anlægsomkostningen er endda på niveau med traditionelle CIP-anlæg, så dette er en bæredygtig løsning, ikke kun for vandressourcer, men også økonomisk.


13.50 - 14.15

HAL M

DANSK

Martin Andersen, Managing partner, IN-Water

GreenCIP – Effektiv genvinding af brugte CIP-kemikalier som alternativ til membranfiltrering.

Brugte rengøringskemikalier fra CIP-processer udgør et væsentligt resursetab fra fødevareindustrien – både vand, varme og kemi spildes med disse strømme, som efterfølgende skal neutraliseres med yderligere kemiforbrug i spildevandsanlæg. GreenCIP er en kost-effektiv proces som kan anvendes til genvinding af både basiske og sure CIP-væsker med en række fordele ift. membranfiltrering – og den genvundne kemi har faktisk bedre rengøringsegenskaber end ny kemi.


14.15 - 14.35

HAL M

DANSK

Steen Larsen, CEO, Landia

By-product processing for the future

Landia’s systemer med hygiejnisering, konservering og hydrolysering hjælper med værdiforøgelse af biprodukter som f.eks. protein.

Let håndtering af biprodukt for videre behandling og håndtering.


 14.40 - 15.05

HAL M

DANSK

Kim Lauridsen, KLC House of Springs ApS

Inspiration til hvordan vi arbejder med vand og bæredygtighed, i lyset af kvaliteten af det danske grundvand og de udfordringer fødevareindustrien står overfor

Kim Lauridsen er en rigtig vandnørd på den seje måde. Han er manden bag både House of Springs, Nordic Water Institute of Fine Nordic Water. Med afsæt i food pairing, food improvement og bæredygtighed, vil han afsøge hvordan vi arbejder med vand og bæredygtighed. Han vil tale om det danske grundvand ved at tage udgangspunkt i vands fødsel og rejse, frem til hvordan landet ligger i dag. Desuden vil han diskutere udfordringerne i fødevareindustrien; hvad bliver de fremtidige udfordringer, og hvilke krav skal der stilles til vandforsyningerne og regeringen.


 15.05 - 15.30

HAL M

DANSK

Preben Thisgaard, Senior projektleder ved Kalundborg forsyning

Vand til industri, vandrensning og EU samarbejde

Erfaringer fra Kalundborg Forsyning fra deres arbejde med Industriel Symbiose, EU projekter og nye perspektiver for vandsektoren i Danmark – set i et Europæisk perspektiv. Er vi i virkeligheden så dygtige, som vi går rundt og tror?


15.30 - 15.55

HAL M

DANSK

Lisbeth Truelsen Hansen, Food Microbiology and Hygiene National Food Institute, Technical University of Denmark

Risk assessment for the use of treated process water for cleaning purposes in the food industry: A case study

 

 


15.55 - 16.40

HAL M

DANSK

Facilitatorer:
Albert Jensen
Pernille Weiland Pedersen

Paneldebat: Fødevareproducenters krav til vandforsyning i fremtiden og vice versa

Panel:

 • Lars Holmegaard - Klimatorium
 • Kim Lauridsen - House of Springs
 • Preben Thisgaard – Kalundborg forsyning
 • Lisbeth Hansen - DTU


16.40 - 17.00

HAL M

DANSK

Lars Holmegaard og Albert Jensen, Klimatorium

Dagens program afrundes med en opsamling af dagens emner, indlæg og debatter. Der samles desuden op på det samlede program for FoodTech Water Stage 2022.

Der highlightes hvad vi især tager med fra foredragsholderne om bæredygtig vandhåndtering og vandforbrug i fødevareindustrien anno 2022?

 


keyboard_arrow_up