GLOBAL DILEMMA CONFERENCE

2. - 3. OKTOBER 2024

Se programmet

HVORDAN SER FØDEVAREBRANCHEN UD PÅ PLANETENS PRÆMISSER?

Global Dilemma Conference stiller skarpt på de vigtigste udfordringer og potentialer i fødevarebranchen. 

Fødevarebranchen står for knap en tredjedel af de globale drivhusgasudledninger og for at reducere dette, samt nå de opsatte mål i Paris-aftalen står branchen overfor en vanskelig men nødvendig omstilling. Det alt overskyggende dilemma stammer fra behovet om både at imødekomme voksende fødevarebehov og reducere klimaaftrykket.

Det kommer til udtryk i problematikker som branchen er tvunget til at forholde sig til. Fødevarebranchen skal navigere i nye reguleringer og finansieringsmuligheder, den skal nedbringe Co2 udledningen og optimere energi og ressourceforbruget.

Vær med, når keynote speakers giver deres bud på og debatterer fødevarebranchens vigtigste udfordringer og potentialer på konferencen, 2.-3. oktober 2024. 


Konferencen er arrangeret i samarbejde med Insight Events og faciliteres af Tænketanken Frej
 

Se programmet        Hent billet

DEL UD AF DIN EKSPERTVIDEN PÅ SPECIALIST STAGE

I tilknytning til konferencen tilbyder vi en unik mulighed for at du, som udstiller, kan dele din ekspertviden på Specialist Stage.

Her kan du præsentere konkrete tekniske løsninger på de udfordringer, der ligger gemt i den grønne omstilling, med udgangspunkt i et eller flere af temaerne på konferencen.

Læs mere her

UDFORSK DE 4 AKTUELLE TEMAER PÅ DETTE ÅRS GLOBAL DILEMMA CONFERENCE:

1. EXPLORING THE POLITICAL AND FINANCIAL FRAMEWORK

Regulativer i fødevarebranchen udfordres af hurtig teknologisk udvikling, hvilket kræver klare retningslinjer for at beskytte producenterne uden at hæmme... 

...innovation. Novel food-reguleringer kan være usikre og påvirke langsigtede strategier. Finansiering er afgørende og rejser spørgsmål om fremtiden for sektoren, investorer i startups, og om øget finansiering kan fremme en grønnere omstilling. Afgifter, som CO2-afgifter, kan påvirke branchen markant.

2. BALANCING ENERGY AND CO2 REDUCTIONS

Omstillingen kræver nye og bedre teknologier og innovationer, hvilket øger energiforbruget. Dette kan modvirke deres miljømæssige fordele, hvis energikilderne ikke er bæredygtige... 

...Derfor er det afgørende at sikre energieffektive løsninger og vedvarende energikilder for at reducere CO2-udledningen. Globaliseringen af fødevaredistribution øger CO2-aftrykket på grund af lange transportafstande og behovet for køling. Samtidig kan lokale distributionsmodeller øge produktionsbelastningen i visse regioner, hvilket også påvirker miljøet negativt. Innovationer i fødevarebranchen sigter mod at reducere vand- og energiforbruget, men der er stadig udfordringer med at finde bæredygtige alternativer til vandintensiv produktion og forarbejdning.

3. RESOURCE OPTIMIZATION AND CIRCULAR ECONOMY

Fødevarebranchen står over for store udfordringer med ressourceforbrug og spild. Der er behov for at reducere råvarer- og madspild, energi- og vandspild samt ineffektiv emballage... 

...For at fremme cirkulær økonomi og reducere spild skal hele værdikæden integreres, og partnerskaber på tværs af sektoren bør etableres. Branchen skal finde balancen mellem produktionseffektivitet, ressourcebesparelser og forbrugernes behov for at skabe en bæredygtig fremtid. Ressourcespild og affaldshåndtering er kritiske udfordringer i fødevarebranchen. For at minimere spild arbejder virksomheder på at genbruge, genanvende og forbedre logistik samt anvende teknologier, der forlænger fødevarers holdbarhed og omdanner restprodukter til nye produkter. Mange fødevareproduktionsprocesser genererer biprodukter, som kan omdannes til værdifulde ressourcer såsom ingredienser, dyrefoder eller biogas. Cirkulær økonomi fremmer effektiv brug af vand og energi gennem teknologier som biosolutions, præcisionslandbrug, vertikalt landbrug og laboratorieopdrættet kød. 

4. NAVIGATING BEHAVIORAL ISSUES IN FOOD TECH

Ændring af adfærd i fødevarebranchen er afgørende for at adressere den grønne omstilling. Innovationer og teknologier som f.eks. laboratorie-opdrættet kød og vertikalt landbrug... 

...kræver adfærdsændringer for at blive accepteret af både producenter og forbrugere. Adfærdsændringer kan fremme investeringer i bæredygtig innovation og reducere belastningen af økosystemerne. Hvordan kan virksomheder bruge partnerskaber og nudging til at forstå og påvirke forbrugeradfærd? Øget sundhedsbevidsthed fører til ændrede madvaner, hvor flere vælger sundere alternativer som plantebaserede proteiner og fødevarer med lavere sukkerindhold. Fokus på lokale fødevarer styrker den lokale økonomi og reducerer miljøpåvirkningen. Flere virksomheder fremmer adfærd, der støtter lokalt producerede fødevarer.

KONFERENCEPROGRAM

Konferencen er en del af din billet til FoodTech.
Du kan derfor frit deltage i de forskellige konferencer og debatter.

Udforsk hele programmet nedenfor

Onsdag        Torsdag

ONSDAG 2. OKTOBER

Cultivated meat – soon mainstream on your plate

Cultivated meat – soon mainstream on your plate

Hal F, Global Dilemma StageEngelsk

2. oktober 2024

kl. 15:25  - 15:55

Global Dilemma Conference

There is no longer any doubt. Consumer adoption of more planetary friendly dietary patterns would have been an amazing solution to several of our biggest challenges. Climate change, biodiversity loss, deforestation or water and air pollution. If only…. it wasn’t for the fact that when it comes to food, changing what we eat has proven more difficult than flying a rocket to Mars. But. There is a solution to letting people continue to enjoy the products and dishes they have loved since they were kids. And it’s getting closer to becoming mainstream on people’s everyday plates. With only a few muscle cells, we’ll soon be able to produce as much real meat as hundreds of thousands of animals. The promise of cultivated meat is twofold: To provide a radically more sustainable complement to conventional meat production, and b) to do so with zero consumer behavior change. Same meat, new production technology. Re:meat is currently mobilizing the Scandinavian food value chain by collaborating with farmers, signing pioneer agreements with the leading food and meat producers, and developing the technology together with some of the largest Scandinavian industrial technology providers. Ready for commercialization in 2027, Re:meat’s technology targets a production cost of only €1/kg. To fix climate and the environment, we have to fix food. Let’s join forces to proactively design the journey ahead and turn this into Scandinavia’s next green transition initiative.

Speaker

Jacob Schaldemose Peterson

CEO

Re-Meat

Jacob Schaldemose Peterson

TORSDAG 3. OKTOBER


GLOBAL DILEMMA CONFERENCE
ARRANGERES I SAMARBEJDE MED:

Logo insight events

keyboard_arrow_up