Digitale tvillinger

arrow_backTil oversigten

FORCE Technology

Brug en digital tvilling til at designe, udvikle, administrere og optimere et produkts eller et helt systems ydeevne.

Digitale tvillinger til simulering kan tilføre værdi til din virksomhed og dit produkt på flere niveauer, lige fra designfasen, nye digitale konkurrencefordele for produktet, øget ydeevne og forventet levetid, ny indsigt i tjeneste- og forretningsmuligheder som følge af produktet. Nedenfor beskrives begrebet digitale tvillinger, og hvordan man kan gribe nogle af disse an.

Et allerede fremstillet produkt eller en prototype kan nemt integreres med den digitale tvilling ved hjælp af IoT-teknologi. Dette gør det muligt at indsamle data fra det fysiske produkt og overføre dem til skyen eller edge, hvor flere interessenter kan få adgang til ny værdifuld historisk indsigt og indsigt i realtid.

Interaktion med produktet gennem den digitale tvilling
Med teknologier som AR og MR (augmented og mixed reality) kan slutbrugeren interagere med det fysiske produkt gennem den digitale tvilling.

Ved hjælp af en digital tvilling er det muligt at få adgang til reelle sensordata og simulerede data af ellers utilgængelige oplysninger fra fysiske sensorer, f.eks. i ekstremt barske miljøer for fysiske sensorer.

Det ekstra lag af information fra simulerede data forbedrer indsigten i den aktuelle tilstand, ydeevne og processer i/af produktet, så man kan træffe mere solide beslutninger.

Prædiktiv vedligeholdelse for optimal ydeevne
En digital tvilling, der er opdateret med realtidsforhold for det fysiske produkt, gør det muligt at udføre dataanalyse og køre what if--scenarier med henblik på prædiktiv vedligeholdelse. Det betyder, at det er muligt at opdage tidlige fejl, før de bliver kritiske, hvilket kan forhindre suboptimale driftsforhold og dermed sørge for sikre arbejdsforhold, lave driftsomkostninger og maksimal effektivitet.

Den kan også bruges til at forudsige tid til fejl, hvilket giver mulighed for tidlig planlægning af fremtidige nødvendige handlinger og dermed eliminere eller reducere uventet nedetid i forbindelse med vedligeholdelse og planlagt revision.

Feedback på designet af produktgeneration 2.0
Baseret på proces-, ydelses- og driftsdata for både den fysiske og digitale del af produktet kan den nye indsigt være feedback via den digitale tvilling for at forbedre den næste generation af produktserien, idet en stor del af den digitale investering og udvikling fra den tidligere produktserie genbruges.

Digital udvikling og optimering
I designfasen af et produkt kan man ved at skabe en prototype af en digital tvilling (DTP) gengive den ideelle version af det kommende produkt ved hjælp af 3D-modeller og simuleringer.

Den digitale repræsentation af det, der tidligere kun var en idé, giver viden om et muligt produkts ydeevne og giver plads til nye ideer til forbedringer, inden man går i gang med dyr fremstilling og afprøvning.

Dette simulationsdrevne design resulterer i en betydelig omkostningsreduktion sammenlignet med traditionelle produktdesign-iterationer.

Digitale tvillinger i drift
Med en ægte digital tvilling til simulering kan du få nøjagtigheden ved high fidelity-simuleringer for flere fysiske discipliner kombineret med hastigheden og den dynamiske respons af systemmodellering i realtid fra DTP'en, samtidig med at du kan bruge live-sensordata. Det giver dig både fordelen ved at se dine udviklinger i hele designfasen eller se ydelsesforbedringer ved nye systemændringer, og det giver dig adgang til ny værdiindsigt i forskellige ydelsesparametre. Den specifikke merværdi varierer meget fra sag til sag, men spænder fra uddannelse af driftspersonale, what if-scenarier, prædiktiv vedligeholdelse og nye forretningsmuligheder som f.eks. vedligeholdelsestjenester.

Flere produkter fra FORCE Technology

Produktet er tilføjet af:

FORCE Technology

FORCE Technology arbejder for at skabe positiv teknologisk forandring og drive samfundet i en mere bæredygtig og sikker retning.

Gennem uvildighed, mangeårig erfaring og udviklingsprojekter inden for fødevarer og hygiejnisk drift arbejder vi for at understøtte hele fødevareindustriens værdikæde med at opretholde et højt niveau af hygiejne, sundhed og produktsikkerhed i forbindelse med omstillingen til en mere bæredygtig produktion.

Vi mener, at adgang til nyeste viden, testfaciliteter og rådgivning bl.a. om risikovurdering kan fremme industriens processer, skabe bedre beslutningsgrundlag

Se profil
keyboard_arrow_up