Speak Up

FoodTech 2022 kunne du opleve nogle af fødevareindustriens udstillere præsentere produkter, processer, løsninger eller faglige indlæg om branchen.

Temaet for alle oplæg er: Reduce, Reuse, Recycle.

Se programmet for messens tre dage herunder:

Tirsdag 1. november          Onsdag 2. november          Torsdag 3. november

Tirsdag 1. november 2022


 14.30 - 14.50

ENGLISH

HAL K

ERIC VAN DEN BERG, PRODUCT APPLICATION EXPERT BACTERIOPHAGES 

Bacteriophage testing system in ‘real time’ for stabile acidification

Delvo® Phage Test Kit is an early warning system for preventing bacteriophage issues by using qPCR techniques.
Bacteriophages are everywhere and can cause significant losses for dairy producers. Delays of fermentation will result in production slowdowns and downgrading of cheese (and other dairy products).
Controlling bacteriophages enables dairies more stabile production and will prevent product spoilage. Traditional bacteriophage analysis takes days to weeks before exact data is available. That is too late for accurate process control.
With DSM’s innovative new product, the Delvo® Phage Test Kit, one will have detailed insights within one hour.
The latest technology is brought to you by the experts of DSM will enable you to make faster, data-driven decisions on the factory floor - and reduce cheese downgrades and production delays. Savings will be substantial.


 15.00 - 15.20

ENGLISH

HAL K

MARIA ELINA SUNDBERG, APPLICATION MANAGER 

Raising the bar for plant based products and working toward a more sustainable future

As dairy-free alternatives gain traction worldwide, competition is growing among producers striving to offer consumers the best. Those who invest in this category must be able to meet consumer demand for options that offer great taste, a boost to wellbeing, freshness they can count on, clean labels and a lighter carbon footprint. 

VegaT is Chr. Hansen's solution to this shifting landscape, combining a game-changing portfolio of cultures with long-term, custom application support, all designed to help producers achieve superior fermentation results across the vast array of plant bases. The new VegaT Culture Kit is comprised of four categories of cultures: starter- and boost cultures that enable customized flavor and texture, probiotics to enhance health positioning, and a bioprotective culture to maintain quality throughout shelf life.

As plant-based options continue to capture market share, the category will be ultimately led by those producers who are able to offer healthy options, the best taste and texture, and a clean label. Consumer focus on health, wellbeing, and sustainable consumption will continue to grow, increasing demand for compelling products within this category. 


 15.30 - 15.50

ENGLISH

HAL K

SPKTRA - AFLYST


Onsdag 2. november 2022


 10.00 - 10.20

DANSK

HAL K

HEIDI MOSENG, DIREKTØR 

Humas factors in a digital world

How to achieve operational excellence utilizing a human centric approach.


 10.30 - 10.50

DANSK

HAL K

SIE WOLDUM TORDRUP, ADJUNKT 

Reduce, reuse, recycle - fokus på viden hos en nyuddannet miljøteknolog

Erhvervsakademi Aarhus vil uddanne hele mennesker, hele arbejdslivet, tæt på praksis. Vi vil bidrage til virksomhedernes udvikling ved at sikre ny viden og kompetente medarbejdere. Som underviser på miljøteknolog uddannelsen vil Sie Tordrup fortælle om, hvordan vi klæder nye og nuværende medarbejdere på inden for områderne klima, miljø og bæredygtighed. Og hvordan vi bruger virksomhedssamarbejde og løbende udvikling af uddannelsen til at kvalificere vores studerende bedst muligt til job.


 11.00 - 11.20

DANSK

HAL K

CHARLOTTE ISRAELSEN, HEAD OF SEGMENT, LAB

Improve your lab flow with SmartAnalytics

Join this presentation to learn how you can achieve higher efficiency and improved lab flow with NIR technology and digital solutions in combination with reference methods.


 11.30 - 11.50

DANSK

HAL K

TORBEN LUND, LANDECHEF CHEP DANMARK

Træd ind i det positive – Få mere bæredygtige kampagner med Q+ Static Display kvartpallen

Hvad vi idag kan sige om de danske shoppere er, at deres profil er den typiske for en hurtig shopper. De går i butikken uden at vide præcis, hvad de virkelig vil have, og de forventer værdi af den tid, de bruger i butikken. De forventer derfor en forbedret butiksoplevelse, især efter Covid. Samtidig forventer de, at virksomheder tager ansvar i forhold til klimapåvirkning af deres virksomhed og demonstrerer det gennem handlinger.

De vigtigste udfordringer vedrørende kampagner, som både forhandlere og brands har i Danmark, er knyttet til at opfylde kundernes behov og samtidig forbedre ydeevnengennem hele deres forsyningskæde og samtidig sikre miljøbesparelser.

Q+ Static – Display kvartpallen fra CHEP er et innovativt produkt, specielt designet til butikker, der benytter displays brugt som salgsfremmende aktiviteter. Den hjælper brands og forhandlere med at maksimere afkastet af kampagner og skaber effektfulde resultater. Den er effektiv til sampakning på grund af Blue Click®, det suveræne fastgørelsessystem, der samlet holder emballage og produkter intakte gennem hele forsyningskæden, hvilket reducerer risikoen for produktskader. Det er et bæredygtigt produkt, certificeret CO2 Neutralt® og tilpasset flere applikationer såsom Double Stacking og tilslutning af genanvendelige bakker og kasser. Den er fremtidssikret i sit design, og der kan bl.a isættes digitale enheder, der muliggør markedsføring og forsyningskædetjenester, der pt er under afprøvning.


 13.00 - 13.20

DANSK

HAL K

MORTEN LISBERG JØRGENSEN, KONSULENT

Nyt blåt pulver til 3D-print af fødevarekomponenter

Teknologisk Institut har udviklet et helt nyt polymer-pulver til 3D-print af komponenter til fødevareindustrien. Det unikke er, at pulveret - kaldet BDP - er blåt (i modsætning til traditionelt hvidt polymer-pulver), samt at det både er metal- og røntgendetekterbart - og godkendt til fødevarekontakt. Pulveret er udviklet efter ønske fra flere virksomheder i fødevareindustrien, som allerede i dag ser store muligheder i 3D-print af forskellige komponenter, og som samtidig ønsker at øge fødevaresikkerheden mest muligt. 

Med 3D-print er materialeforbrug væsentlig lavere end ved traditionelle fremstillingsmetoder - og dette pulver består samtidig af 50% genbrugspulver og 50% upcyclet nyt pulver. Derudover er der de afledte effekter i form af lettere afmontering og rengøring. Det er med til at spare ressourcer i fødevareproduktionen - fx mindre forbrug af vand til rengøring. Dermed understøtter BDP pulveret (og 3D-print) FN's 12. verdensmål omkring ansvarligt forbrug og produktion.


 13.30 - 13.50

DANSK

HAL K

ULLA ANDRUP JENSEN, ADJUNKT 

Hør om cases som fødevarebachelorstuderende har bidraget til at løse i virksomheder

Kom og hør eksempler på opgaver inden for reduce – reuse – recykle som vores studerende har arbejdet med under deres praktik og bachelorprojekter – og om hvordan vi klæder nye og nuværende medarbejdere på til at bidrage til at løse de mange opgaver indenfor klima, miljø og bæredygtighed som fødevarevirksomhederne og relaterede industri står overfor nu og i fremtiden. Og hvordan vi bruger virksomhedssamarbejde og løbende udvikling af uddannelsen til at kvalificere vores studerende bedst muligt til job.”

Erhvervsakademi Aarhus vil uddanne hele mennesker, hele arbejdslivet, tæt på praksis. Vi vil bidrage til virksomhedernes udvikling ved at sikre ny viden og kompetente medarbejdere. Ulla Andrup Jensen og Flemming S Davidsen som Undervisere på fødevarebacheloruddannelsen (Professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og applikation) afholder oplægget.


 14.00 - 14.20

ENGLISH

HAL K

MATHIEU GIRODET, AREA SALES MANAGER, CLEXTRAL

How can extrusion technology contribute to upcycling and reducing heating emissions 

Extrusion Technology is the perfect process for upcycling some ingredients considered as waste.
For example, using these ingredients to make plant-based products.
Also, extrusion technology can help to reduce heating emissions by producing locally vs imports, by producing plant-based products vs animal farmings, etc.


 14.30 - 14.50

DANSK

HAL K

ALAN FRIIS, SPECIALIST

Produktion af sikre fødevarer under grønomstilling

Krav om øget bæredygtighed og omstilling til mere grønne teknologier, giver udfordringer for fødevaresikkerheden fx i form af ændrede vilkår for rengøring og ressourceforbrug. FORCE Technology har derfor fokus på praktiske løsninger i relation til specifikation af proceslinjer, optimale designprocesser, rengøring styret af behov og tillige effektivisering af risikostyring med simulering af blandt andet økonomiskkonsekvens. Kom og få et indblik i, hvordan FORCE Technology kan hjælpe din virksomhed til at tage et spring ind i fremtiden, hvad enten I producerer fødevarer, udstyr eller services.


 15.00 - 15.20

ENGLISH

HAL K

BARNABAS HOMOLA, AI PRODUCT DEVELOPER & DESIGNER

Bioptic - Intelligent quality sample monitoring

Bioptic can with help from Artificial Intelligens optimise and in the end predict when a company has challenges in the production environment with yeast, bacteria and/or mold. The vision is to eliminate recalls and scrapped batches due to contaminated products.


 15.30 - 15.50

DANSK

HAL K

JEANETTE OBLING, ADMINISTRERENDE DIREKTØR

PFAS/PFOS indhold og analyser i Føde-og drikkevarer

Lovgivning fra EU om PFAS/PFOS indhold i fødevarer er i høring.
Eurofins har analyseret en række forskellige produkter for PFAS/PFOS og udviklet analysemetoder til test. Vær med, når vi giver et overblik over den forventet, kommende lovgivning og gennemgår fund samt analysemuligheder.


 16.00 - 16.20

DANSK

HAL K

FLEMMING KAY, MARKEDSCHEF FOOD DANMARK

Styrken ved køling & frysning med nitrogen? Reducer råvaresvind, CO2-aftryk og ressourceforbrug i din produktion!

Vidste du, at frysning med nitrogen ikke kun sikrer optimal udnyttelse af dine råvarer, men også kan reducere dit CO2-aftryk samt vand- og tidsforbrug i produktionen?

Vi glæder os til at se dig på FoodTech, hvor du på kun 20 minutter kan blive langt klogere på styrken ved nitrogenfrysning af dine fødevarer.

Du er velkommen til allerede nu at besøge Lindes ny online "Linde Køle/Fryse Guide" - linde-gas.dk/fryseguide - som helt enkelt rummer svar til jer, der gerne vil vide mere om baggrunden, styrken og fordelene ved nitrogenfrysning af fødevarer.

Alle spørgsmål er velkomne - send evt. på forhånd til Flemming Kay, markedschef Food i Danmark, på flemming.kay@linde.com.


Torsdag 3. november 2022


 10.00 - 10.20

ENGLISH

HAL K

LEIF BRANDT IVERSEN, SENIOR SALES MANAGER 

Producers CAN save 60-90% of their energy use

Fødevarebranchen er, ifølge Dansk Industri, den branche, der har fået den største meromkostning som følge af stigningen i el- og gaspriserne.

Raslysation is the sustainable alternative to thermal pasteurization in any liquid food production. When fully implemented it will consume 60-90% less energy, 60-80% less water and ensure the best quality. Installing one unit will ensure a CO2 reduction the equivalent of driving a family sized car around the globe 164 times and can be implemented in any liquid production. So are you interested in hearing how you can secure high product quality at a fraction of the cost, then this is the talk for you.


 10.30 - 10.50

DANSK

HAL K

KURT OTHENDAL NIELSEN, CHEFRÅDGIVER 

Omkostningsneutral energieffektivisering af fødevarevirksomheder

Fødevarebranchen er, ifølge Dansk Industri, den branche, der har fået den største meromkostning som følge af stigningen i el- og gaspriserne.
Samtidig øges behovet for at reducere fødevarevirksomhedernes klimaaftryk. Med deres ambitiøse klimamål sætter virksomheder som Salling Group og COOP dagsordenen i Danmark. Det gør de blandt andet ved at fokusere på leverandørernes klimaaftryk. Fødevarevirksomhedernes klimaftryk er på vej til at blive et konkurrenceparameter på linje med pris, og kvalitet.
I dette indlæg vil Siemens give et indblik i, hvordan de ved at tage ansvar for hele processen, kan hjælpe fødevarevirksomheder med at reducere deres energiforbrug, såvel som klimaaftryk. Ligeledes vil Siemens vise, hvordan energibesparelser kan finansiere større sammenhængende energieffektiviseringsprojekter.


 11.00 - 11.20

DANSK

HAL K

FLEMMING KAY, MARKEDSCHEF FOOD DANMARK

Styrken ved køling & frysning med nitrogen? Reducer råvaresvind, CO2-aftryk og ressourceforbrug i din produktion!

Vidste du, at frysning med nitrogen ikke kun sikrer optimal udnyttelse af dine råvarer, men også kan reducere dit CO2-aftryk samt vand- og tidsforbrug i produktionen?

Vi glæder os til at se dig på FoodTech, hvor du på kun 20 minutter kan blive langt klogere på styrken ved nitrogenfrysning af dine fødevarer.

Du er velkommen til allerede nu at besøge Lindes ny online "Linde Køle/Fryse Guide" - linde-gas.dk/fryseguide - som helt enkelt rummer svar til jer, der gerne vil vide mere om baggrunden, styrken og fordelene ved nitrogenfrysning af fødevarer.

Alle spørgsmål er velkomne - send evt. på forhånd til Flemming Kay, markedschef Food i Danmark, på flemming.kay@linde.com.


 11.30 - 11.50

DANSK

HAL K

SEBASTIAN MÄRCHER SANDIG, ADM.  DIREKTØR

Følg energiforbruget og reducér elregningen

Det er ikke gået manges næse forbi, at der kæmpes en kamp for at følge med el-regningen - både i privaten og for virksomhederne, som i visse tilfælde er direkte truet på deres eksistens.
Udfordringen for mange virksomheder er, at det er svært at vide, hvor man kan sætte ind.
Derfor fortæller Sebastian M. Sandig, adm. direktør for Trendlog.io lidt om de konkrete værktøjer der findes, som hjælper virksomheder med at få indblik i deres forbrug helt ned på maskin-niveau, så de ved hvor der kan sættes ind.

Trendlog er et dansk firma, som er stiftet i 2017 med en vision om at forenkle digitalisering for produktionsvirksomheder og tilgængeliggøre værdien af data. Det gør vi med smarte dataopsamlingsmuligheder og en abonnementsbaseret Cloud-platform, som giver virksomheder en unik chance for at effektivisere og få grundlag til deres grønne omstilling.


 13.00 - 13.20

DANSK

HAL K

MICHELLE EGE MØLLER, SALES AND RELATIONS MANAGER

Stabilitetsstudier i vitaminanalyser

Vitaminer og andre næringsstoffer nedbrydes over tid, og nedbrydelseshastigheden afhænger af betingelserne hvorved produkter bliver opbevaret.
I produkter fremstillet til indtagelse, til både dyr og mennesker, er nedbrydelsen kompleks og afhænger i høj grad af komponenterne i produktet.

Kom og hør hvordan vi i Eurofins Vitamin Testing griber stabilitetsstudier an på alt fra juice og snacks til supplementer og vitaminblandinger, samt hvorfor stabilitetsstudier giver brugbare informationer på tværs af forskellige industrier og matricer.


 13.30 - 13.50

DANSK

HAL K

ERIK MADSEN, TECHNICAL ACCOUNT MANAGER

Energioptimer din produktion

Få overblik og reducer dine energiomkostninger, forbedr din konkurrenceevne og overhold lovkravene. Integrer Energy Management i din produktion - hele vejen fra fabriksgulvet til topledelsen - og imødekom de stigende krav fra dine kunder, forbrugerne samt myndighederne.
SIMATIC Energy Management er en omfattende, skalerbar ISO 50001-certificeret produkt- og løsningsportefølje til opsamling af energidata i produktionen og som kan bruges til energianalyse af hele virksomheden. Og med det rette overblik er det muligt at træffe de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt.
Vi hjælper dig godt på vej, så kom og lyt med.


 14.00 - 14.20

ENGLISH

HAL K

DIRK DUBIEL, HEAD OF SALES AND MARKETING, HYDRACT A/S

Controlled by water - the future of liquid processing

The unique and patented water hydraulic process valve from Hydract saves more than 95% electrical energy compared to its peers and is the sustainable alternative to compressed air actuation.

Being controlled by water means that the valve has unprecedented performance when it comes to accuracy and precision - thus opening a new way of rethinking liquid processing, automation, late product differentiation, and reduction of equipment needed.
This involves continuous inline production, inline mixing/blending of various liquids, and diluting concentrates with extreme precision.

The actuator is fully digital, making it possible to monitor the performance of streams and equipment in real-time. The digital accuracy, precision, and a patented design on seals make it possible to monitor seal wear, enabling predictive maintenance.

"It fundamentally changes the way we can produce beverages in the future," says Anders Kokholm, Brewing and Quality Director at Carlsberg Supply Company Denmark."


keyboard_arrow_up